Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm

Ngay từ sáng sớm ngày 16/5, cử tri của 6 xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã nô nức đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu ra những người có đức, có tài.
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 1Kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu bầu cử tại xã biên giới La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/ TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 2Cử tri xã biên giới La Êê đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Tĩnh/ TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 3Cử tri xã biên giới La Êê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 4Cử tri xã biên giới La Êê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 5Cử tri xã biên giới La Êê đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 6Cử tri xã biên giới La Êê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 7Cử tri xã biên giới La Êê bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 8Cử tri xã biên giới La Êê đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Hình ảnh cử tri Quảng Nam phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm ảnh 9Cử tri xã biên giới La Êê đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục