Hình ảnh đoàn Quyền Chủ tịch nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đoàn Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười.
Hình ảnh đoàn Quyền Chủ tịch nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 1Đoàn Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh đoàn Quyền Chủ tịch nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 2Đoàn Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh đoàn Quyền Chủ tịch nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 3Đoàn Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh đoàn Quyền Chủ tịch nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 4Đoàn Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh đoàn Quyền Chủ tịch nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 5Đoàn Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục