Thứ Tư, Tháng Mười Một 14/11/2018

Hình ảnh Hội nghị Trung ương 7 thảo luận về đội ngũ cán bộ các cấp

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sáng 8/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII làm việc tại Hội trường thảo luận Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.