Hình ảnh lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(TTXVN/Vietnam+)