Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài

Do mưa lớn xảy ra liên tiếp cùng với việc hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên tiến hành xã lũ với lưu lượng lớn đã khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh bị ngập nước.
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 1Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 2 Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 3(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 4Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 5Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 6Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 7Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 8Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 9 Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 10Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 11Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 12Nước ngập tại đoạn QL1A địa phận Hà Tĩnh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 13Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 14Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 15Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 16Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 17 Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh dùng ca nô nước di chuyển trong đêm vào cứu trợ đồng thời vận chuyển thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 19 giờ ngày 20/10/2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 18Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng cô lập ra khu vực an toàn tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 18 giờ ngày 20/10/2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 19 Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng cô lập ra khu vực an toàn tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp 18 giờ ngày 20/10/2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 20Cứu trợ người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 21Cứu hộ người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 22Cứu hộ người dân bị cô lập tại thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 23Thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên bị cô lập vì lũ lụt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hình ảnh nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lớn kéo dài ảnh 24Thôn Ngũ Phúc, xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên bị cô lập vì lũ lụt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục