Hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

Ngày 17/10/1947, giặc Pháp huy động 2 vạn quân tinh nhuệ có máy bay, tàu chiến hỗ trợ mở cuộc tiến công lớn lên Bắc Việt, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
(TTXVN/Vietnam+)