Hình ảnh Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Nghị quyết số 24-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 7/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
(TTXVN/Vietnam+)