Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang và Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus đã hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng.
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 1Quang cảnh buổi hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 2Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 3Tổng biên tập BERNAMA Khairdzir bin Md Yunus phát biểu. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 4Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 5Tổng biên tập BERNAMA Khairdzir bin Md Yunus phát biểu. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 6Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng biên tập BERNAMA Khairdzir bin Md Yunus ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 7Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng biên tập BERNAMA Khairdzir bin Md Yunus ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 8Các đại biểu của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 9Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 10Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hình ảnh TTXVN và Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia ký kết hợp tác ảnh 11Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục