Kể từ ngày 1/9, các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động điều tra, khảo sát thị trường về người tiêu dùng, mạng lưới phân phối và thương nhân...

Vụ chính sách thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, nhằm khuyến khích phát triển thị trường nội địa, năm nay Chính phủ đã quyết định dành hơn 51 tỷ đồng cho các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, trong đó dành tới 70% nguồn kinh phí để tổ chức hội chợ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề.

Đặc biệt, Bộ Công thương đưa ra kế hoạch tổ chức 2 hội chợ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề tại phía Nam vào tháng 11/2009 và tại phía Bắc vào tháng 3/2010.

Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu đô thị cũng như các hoạt động truyền thông cũng sẽ được tổ chức thường xuyên bắt đầu từ tháng 8 tới.

Trước đây nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao là nhờ vào xuất khẩu bởi trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển ổn định thì thị trường xuất khẩu ít có đột biến nên luôn duy trì đà tăng trưởng. Vì vậy, Nhà nước và doanh nghiệp đều tập trung nhiều nguồn lực cho tìm kiếm thị trường nước ngoài mà chưa đầu tư thỏa đáng phát triển thị trường nội địa.

Hiện nay, khi thị trường xuất khẩu bị thu hẹp vì suy thoái, Bộ Công thương đã đưa ra nhiều chính sách để giúp doanh nghiệp khai thác thị trường nội địa. Hiệu quả và cơ hội của các chương trình kích cầu đầu tư, tiêu dùng đã tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối tại các địa bàn nội địa.

Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành và Hiệp hội triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện nhiều chương trình để cụ thể hóa Chiến lược phát triển thương mại nội địa giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015 và 2020.

Hầu hết các chương trình đều tập trung vào việc tổ chức hệ thống phân phối một số mặt hàng trọng điểm, phát triển thương mại nông thôn, chính sách phát triển hạ tầng thương mại./.
(TTXVN/Vietnam+)