Theo quyết định vừa ban hành của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ những người vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội được hỗ trợ lãi suất cho vay.

Theo quyết định này, thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng.

Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 1/5/2009 đến ngày 31/12/2009.
 
Thủ tướng cũng quyết định cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từ nguồn gói kích cầu 17.000 tỷ đồng chuyển cho Bộ Tài chính để hàng quý cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo quy định mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)