Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Kinh tế sớm hoàn thiện việc thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2012.
Ngày 24/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm ủy ban Nguyễn Văn Giàu.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét, cho ý kiến và chuẩn bị các báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015; Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi và dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tới dự và phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chưa bao giờ báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhận được sự quan tâm đặc biệt như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội và các Ủy ban Kinh tế, Tài chính-Ngân sách đã có hàng loạt cuộc họp, hội thảo kinh tế, hội thảo khoa học để nghe báo cáo, ghi nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn, tổ chức tư vấn, các chuyên gia độc lập và nhà khoa học cả trong và ngoài nước cho nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, thể hiện sự tích cực, nghiêm túc trong việc đề ra và thẩm tra các mục tiêu phát triển, quan điểm phát triển, các giải pháp và nhiệm vụ đưa ra trong các báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng tình hình hiện tại hết sức khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả nước, các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều giải pháp thiết thực, trong đó Nghị quyết 11 của Chính phủ đã có những tác dụng tích cực đến kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm 2011. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại mục tiêu phát triển là tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng chất lượng tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; nhấn mạnh năm 2012 phải thực hiện cho được 3 đột phá về thể chế, nhân lực và hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế tổng hợp các ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các báo cáo thẩm tra để đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII sắp tới đây.

Tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của năm 2011 và các giải pháp, đề xuất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, các thành viên Ủy ban Kinh tế đều cho rằng tình hình kinh tế hiện rất khó khăn, dù cả nước đã có nhiều nỗ lực song nếu không có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và phù hợp hơn, năm 2012 sẽ càng thêm khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội với các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Các ý kiến cho rằng trong năm 2012 không nên đặt nặng mức tăng trưởng là con số bao nhiêu mà cần tập trung toàn lực cho nhiệm vụ chống lạm phát, bắt buộc phải giảm lạm phát ở mức một con số bởi đó không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị-xã hội và ổn định tâm lý người dân.

Một số đại biểu nhấn mạnh năm 2012 cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, chính sách, giải pháp theo tinh thần của Nghị quyết 11 của Chính phủ, đi cùng với việc khôi phục lòng tin trong nhân dân, trong cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế bằng những hành động cụ thể./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục