Ngày 19/1, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cách làm sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động ở Thái Bình. Tỉnh đã triển khai một cách nghiêm túc, có lộ trình, bước đi và cách làm phù hợp; biết cách đưa những nội dung quan trọng sâu sắc của cuộc vận động vào chương trình giảng dạy của các cấp học.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Năm 2010 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, cần tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi rộng khắp gắn kết với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần đề cao ý chí và quyết tâm chính trị. Mặt khác, phải coi trọng nội dung, phương pháp, giải pháp thực hiện thật tốt chủ đề trọng tâm của cuộc vận động trong năm nay là "Tư tưởng tấm gương Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh".

Ông Tô Huy Rứa yêu cầu Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh cùng đúc rút những bài học quý báu trong chỉ đạo thực hiện, đồng thời nhận rõ và khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, cố gắng nhân rộng các mô hình, điển hình, tiếp tục đưa cuộc vận động đạt nhiều kết quả cao hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Ba năm qua, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Thái Bình đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia. Đặc biệt là tỉnh được chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, Thái Bình đã có gần 700 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương của Bác, trong đó có nhiều mô hình, tấm gương điển hình được nhân rộng và vinh danh./.

Thanh Phú (Vietnam+)