Hỏi đáp COVID-19: Thế nào là thích ứng an toàn với COVID-19

Việc thay đổi chiến lược từ "Zero COVID-19" sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” nhằm khôi phục kinh tế, nhưng vẫn đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết.

Hỏi: Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia đã thống nhất chuyển chủ trương từ “Không COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”; vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện việc thay đổi chiến lược này, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Vậy nội dung của bản Hướng dẫn này có những điểm then chốt nào?

Trả lời: Hướng dẫn có hai mục tiêu chính. Một là hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân. Hai là khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Về các chỉ số và yêu cầu đánh giá, hướng dẫn chỉ ra 3 chỉ số bắt buộc thực hiện. Cụ thể: thứ nhất, ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục