Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 10

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe thông tin chuyên đề: phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực trạng và giải pháp; một số vấn đề về cải cách tiền lương...
Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 10 ảnh 1Các đại biểu dự Hội nghị. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10/2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề: “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực trạng và giải pháp;” “Một số vấn đề về cải cách tiền lương theo tinh thần Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.”

Định hướng công tác tuyên truyền quý 4/2023, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế-xã hội năm 2023-2024; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

[Hội nghị Báo cáo viên tháng 10: Chuyên đề Quy hoạch Không gian Biển]

Công tác tuyên truyền lan tỏa nội dung Nghị quyết số 90/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, vừa khai mạc ngày 23/10/2023.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả cũng như việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối năm 2023.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,” tuyên truyền Lễ ra mắt và nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”

Công tác tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (7/11/1948-7/11/2023); quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục