Diễn ra vào đầu tháng 12 (6/12) tại Hà Nội, năm nay Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy Tái cơ cấu kinh tế và giảm nghèo”.

Một loạt các vấn đề liên quan như: Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2011 và định hướng 2012; các định hướng về chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, khu vực tài chính – ngân hàng; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo (đô thị hóa, nhập cư và chính sách ứng phó) sẽ được đưa lên bàn nghị sự.

Đặc biệt, Hội nghị cũng sẽ cập nhật Báo cáo kết quả của Diễn đàn cấp cao Busan, Đối thoại Chống tham nhũng, Diễn đàn Doanh nghiệp trước đó.

Như thường lệ, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), một hoạt động gắn với Hội nghị CG dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới – đồng tổ chức với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ diễn ra vào ngày 2/12. Với chủ đề “Giai đoạn mới cho tăng trưởng cạnh tranh”, Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề: Cảm nhận về môi trường đầu tư của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tóm tắt tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2011 và phương hướng phát triển năm 2012; báo cáo từ các Nhóm Công tác của VBF.

Đồng Chủ tịch của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa.

Năm 2010, tại Hội nghị CG, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết một con số không hề nhỏ cho Việt Nam: Hơn 7,9 tỷ USD. Con số này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế trong việc hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.

MB (Vietnam+)