Hoi nghi toan quoc trien khai cong tac tu phap nam 2015 hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 15/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong thời gian 1 ngày làm việc, Hội nghị tiến hành đánh giá tổng thể, toàn diện kết quả, hạn chế các mặt công tác tư pháp trong năm 2014; trên cơ sở đó, thảo luận, thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp năm 2015.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, năm vừa qua, công tác tư pháp toàn quốc đã bám sát các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành, các cơ quan tư pháp đã thực hiện tương đối tốt vai trò làm đầu mối giúp Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát trên 100.000 văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 282 văn bản, hoàn thành việc đơn giản hóa thêm 358 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt đạt tỷ lệ 92,8%; một số đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và dân sinh.

Song việc triển khai thi hành Hiến pháp vẫn còn thiếu đồng bộ, một số hoạt động chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; chưa có giải pháp khắc phục cơ bản tình trạng hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều tầng nấc; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tuy có giảm, nhưng việc bảo đảm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng với luật, pháp luật vẫn còn là thách thức; hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao; kết quả thi hành án dân sự về tiền chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chậm được đổi mới; thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn rườm rà, chi phí tuân thủ lớn, việc thực thi chưa nghiêm…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, năm 2014, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác tư pháp, tổ chức thi hành Hiến pháp có chuyển động tích cực nhờ nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp.

Trong tiến trình đổi mới của đất nước, ngành tư pháp đã tiến hành đổi mới khá sâu rộng, toàn diện và đạt được những kết quả ấn tượng từ công tác xây dựng pháp luật, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tư pháp.

Đề cập đến nhiệm vụ tư pháp năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngành tư pháp huy động trí tuệ của toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tham gia sâu và hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2013 đã tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp không chỉ trong năm 2014, 2015 mà còn được tiến hành trong những năm tới.

Đây cũng là vinh dự của đội ngũ làm công tác tư pháp cả nước hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ nhân dân, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân... Tư tưởng của Hiến pháp cần được thể hiện trong mọi công việc của mỗi cán bộ tư pháp.

“Hiến pháp có được tổ chức thực hiện tốt hay không, nền pháp chế Xã hội chủ nghĩa của chúng ta có thực sự bám sát thực tiễn, thể hiện trong thực tiễn hay không, đất nước nhờ vậy có tiếp tục được đổi mới, phát triển hay không trông chờ rất nhiều, rất quan trọng vào đội ngũ làm công tác pháp chế của đất nước,” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; gắn kết công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản pháp luật, xứng đáng là “người gác cổng” trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ.

Ngành tư pháp cũng cần tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho người dân…

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, công tác tư pháp sẽ có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020./.
Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)