Hội thảo về Chủ tịch Võ Chí Công tại Quảng Nam

Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng” được tổ chức ngày 5/8 tại Quảng Nam.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2012), ngày 5/8, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng.”

Tham dự Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; đại diện các bộ ngành trung ương, các nhà nghiên cứu cùng đại diện gia tộc Chủ tịch Võ Chí Công.

Tại hội thảo, đã có hơn 60 tham luận của các chứng nhân lịch sử, nhà quản lý, nghiên cứu đến từ nhiều đơn vị nói rõ về truyền thống gia đình, quá trình tích cực tham gia cách mạng, tính cách giản dị luôn chăm lo đến đời sống của người dân cũng như những quyết sách đầy tâm huyết mang tầm chiến lược của Chủ tịch Võ Chí Công trong quá trình hoạt động cách mạng.

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi nêu rõ Chủ tịch Võ Chí Công sinh ra trong một gia đình nhà nho, từ nhỏ ông đã được giáo dục về tinh thần dân tộc, yêu nước và chịu ảnh hưởng của nhiều chí sỹ đất Quảng như Hoàng Diệu, Trần Quý Cáp, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... và các phong trào đấu tranh chống thuế, đòi dân sinh dân chủ của dân chúng vùng Nam Trung kỳ. Do đó, ông đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động phong trào thanh niên từ năm 1930 đến 1934.

Năm 1935, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, ông luôn là người chỉ huy tin cậy, là chỗ dựa về tinh thần vững chắc của quân và dân Việt Nam, lập nên nhiều chiến công như chiến thắng Thượng Đức, chiến thắng Buôn Ma Thuột...

Sau ngày đất nước thống nhất, dù ở cương vị nào, chủ tịch Võ Chí Công cũng luôn gắn bó, sống vì Đảng vì dân, chí công vô tư. ông đã đưa ra nhiều quyết sách mới trong công cuộc xây dựng đất nước như tham mưu cho Trung ương Đảng ra Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, tháo gỡ sự trì trệ trong nông nghiệp, tạo ra luồng gió mới trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp thời kỳ mới.

Là một trong những người con ưu tú của quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng, với 99 tuổi đời, hơn 80 năm một lòng đi theo Đảng, làm cách mạng, bằng tài năng và đức độ của mình, Chủ tịch Võ Chí Công là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua nhiều cương vị khác nhau, ông luôn thể hiện là người cộng sản kiên trung, có tầm nhìn chiến lược, là nhà hoạt động thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự nhạy bén, góp phần chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Chủ tịch Võ Chí Công tham gia cách mạng từ rất sớm. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (9/3/1945), ông đã tham gia lãnh đạo nhân dân giành chính quyền ở Quảng Nam-Đà Nẵng.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, Chủ tịch Võ Chí Công đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân miền Nam mà đặc biệt là quân dân Khu V luôn đi đầu trong phong trào thi đua diệt Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày hòa bình lập lại, được bầu vào những cương vị trọng trách của đất nước, ông đã có nhiều ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động tích cực trên các lĩnh vực: đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; đổi mới quản lý nhà nước, tập trung vào lĩnh vực lập hiến và lập pháp bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp và hệ thống luật pháp, tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đổi mới của nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Võ Chí Công được tổ chức trọng thể đúng vào lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Thành công của hội thảo góp phần tăng thêm động lực tinh thần, động viên các cấp, các ngành, các địa phương; cổ vũ cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sỹ cả nước hăng hái thi đua lao động sáng tạo, công tác, học tập và rèn luyện để thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống yêu nước, do đó Hội thảo càng có ý nghĩa thiết thực./.

Nguyễn Sơn - Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục