Hơn 90.000 chứng chỉ ngoại ngữ “cấp chui” của Hội đồng Anh vẫn được công nhận

Theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chứng chỉ ngoại ngữ "cấp chui" của Hội đồng Anh vẫn có giá trị sử dụng bình thường.

Thí sinh dự thi chứng chỉ ngoại ngữ của Hội đồng Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh dự thi chứng chỉ ngoại ngữ của Hội đồng Anh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo kết luận vừa được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 10/5, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, khi chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi, Hội đồng Anh đã thực hiện liên kết tổ chức thi và cấp 76.216 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và IELTS.

Trong giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến trước ngày được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Hội đồng Anh tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp 14.265 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và IELTS. Tổng số chứng chỉ “cấp chui” là gần 90.500 chứng chỉ.

Tuy nhiên, tại Công văn số 889/QLCL-QLVBCC ngày 9/6/2023 về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chứng chỉ hợp pháp có bao gồm “chứng chỉ được cấp cho người dự thi tại Việt Nam trước ngày 10/9/2022 (ngày Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có hiệu lực thi hành).

Tiếp theo công văn số 889, công văn số 999/QLCL-QLVBCC ngày 15/6/2023 về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 quy định, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) hướng dẫn bổ sung quy định: thí sinh đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.

Như vậy, theo các công văn trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chứng chỉ ngoại ngữ “cấp chui” của Hội đồng Anh vẫn có giá trị sử dụng bình thường. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài nhằm bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng các kỳ thi và quyền lợi của người dự thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục