Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề cá Indonesia, Sharif Cicip Sutardjo cho biết Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu nâng sản lượng thủy sản từ 17,49 triệu tấn năm 2013 lên 20,05 triệu tấn năm 2014, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế đang gia tăng đáng kể hàng năm.

Bộ trưởng Sharif Cicip Sutardjo nhấn mạnh rằng Indonesia có tiềm năng lớn về thủy sản, cả về nuôi trồng lẫn đánh bắt, song cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào phát triển kỹ năng và công nghệ mới có thể phát huy được đầy đủ thế mạnh này của mình.

Bộ trưởng Sharif Cicip Sutardjo cho biết thêm rằng Chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch để đạt sản lượng 6,08 triệu tấn cá biển, 13,97 triệu tấn thủy sản nuôi trồng và 3,3 triệu tấn cá ướp muối năm 2014.

Năm 2012, Indonesia đã đánh bắt được 5,81 triệu tấn cá biển, tăng từ mức 5,41 triệu tấn năm 2011 và 5,38 triệu tấn năm 2010, và sản lượng thủy sản nuôi trồng trong cùng kỳ cũng tăng từ 6,28 triệu tấn lên 6,98 triệu tấn và 9,45 triệu tấn.

Theo ông Sharif Cicip Sutardjo, biến đổi khí hậu và thiên tai đã khiến nguồn tài nguyên thủy sản biển của Indonesia bị thu hẹp, và trong bối cảnh như vậy nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm, đã trở thành xương sống của ngành thủy sản Indonesia, cung cấp cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2012, sản xuất tôm đã chiếm 36,7% hay 732,6 triệu USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Indonesia, với các thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Âu.

Indonesia cũng đã được hưởng lợi trong cuộc khủng hoảng nguồn cung tôm ​​toàn cầu, khiến giá mặt hàng này tăng 50% trên thị trường quốc tế.

Chính phủ Indonesia vẫn chưa đưa ra được một quy định rõ ràng cho các doanh nhân liên quan trực tiếp đến xuất khẩu sản phẩm thủy sản hoặc quá trình sơ chế sản phẩm thủy sản trước khi xuất khẩu./.