Ngày 6/10, tại Bali, Indonesia, Hội nghị lãnh đạo doanh nghiệp các nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra phiên làm việc cuối cùng với sự có mặt của hơm 1.200 giám đốc điều hành trong khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nêu 7 biện pháp cần thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đó, biện pháp thứ nhất là ngăn chặn các quy định bảo hộ và tiếp tục con đường tự do hóa thương mại trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, bình đẳng và nâng cao phúc lợi cho mọi người dân.

Tiếp đến, bằng cách tăng cường các nỗ lực khuyến khích đầu tư trong khu vực để duy trì tăng trưởng và tạo công ăn việc làm với "cơ hội lớn" cho sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu.

Biện pháp thứ ba là phát triển mạnh mẽ hệ thống cơ sở hạ tầng như một nền tảng quan trọng và thiết yếu cho kết nối khu vực. Điều này không những giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư mà còn thúc đẩy tạo việc làm.

Thứ tư, đảm bảo sự phát triển công bằng cho tất cả, trong đó APEC phải coi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là xương sống của nền kinh tế.

Biện pháp thứ năm mà Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng ở 21 nền kinh tế thành viên AECP là thông qua phối kết hợp chặt chẽ để đảm bảo ổn định tình hình tài chính, điều kiện tiên quyết cho tất cả các hoạt động kinh tế bền vững, bao gồm cả thương mại và đầu tư.

Thứ sáu, thiết lập mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo, bao gồm cả khía cạnh tài chính để chia sẻ thịnh vượng chung và đảm bảo sự phát triển cho tất cả thành viên trong khu vực.

Và cuối cùng là tăng cường tư vấn chính sách và phối hợp các nền kinh tế thành viên APEC để có thể đạt mức tăng trưởng đáng kể.

Trước đó, nước chủ nhà Indonesia cũng đã đưa ra những cam kết về phát triển bền vững thông qua việc đưa ra một mạng lưới chính sách và biện pháp để thực hiện các chương trình hậu Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) 2015, cũng như nỗ lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng bền vững và công bằng tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Bali./.