Trải qua các thời kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)