Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Năm 2016 là năm đầu tiên hoạt động thoái vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp thực hiện theo hướng hoàn thiện về cơ chế chính sách và đạt nhiều kết quả khả quan, thu về cho ngân sách hơn 6.840 tỷ đồng./.