[Infographics] Tinh hinh thuc hien Nghi quyet Dai hoi XII cua Dang hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thành quả của Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng hòa vào với thành quả của chặng đường 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, củng cố thêm niềm tin, sức mạnh, thế và lực tổng hợp của dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)