Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Xu hướng mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới tiếp tục diễn ra mạnh mẽ cả về quy mô và lĩnh vực với sự phát triển rộng rãi của ngành năng lượng, dược phẩm, công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính và chứng khoán thay vì tập trung vào các ngành công nghiệp như trước đây./.