Kết luận thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế tại Bình Thuận

Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Bình Thuận mua giảm một số mặt hàng đã ký trong hợp đồng nhưng không ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng.
Kết luận thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế tại Bình Thuận ảnh 1Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Bình Thuận. (Nguồn: yhctbinhthuan.vn)

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa ban hành các kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, bộ sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Tuy Phong và Hàm Thuận Nam.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

Cụ thể trong hai năm 2020 và 2021, Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn thu tại bệnh viện và các khoản đóng góp của cơ quan, tổ chức để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hơn 5,8 tỷ đồng.

Bệnh viện đã chi hơn 3,3 tỷ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong quá trình thực hiện, Bệnh viện đã điều chỉnh nguồn vốn thanh toán từ nguồn chi thường xuyên sang nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh song không báo cáo cấp thẩm quyền là không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Bệnh viện thực hiện mua giảm một số mặt hàng đã ký trong hợp đồng nhưng không ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng mà thực hiện thanh lý kết thúc hợp đồng theo thực tế mua là không tuân thủ quy định.

Theo Kết luận thanh tra, trách nhiệm này trước hết thuộc về Giám đốc Bệnh viện; trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về trưởng bộ phận và các cán bộ, viên chức được phân công.

Thanh tra tỉnh kiến nghị, Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng trong việc nghiệm thu và thanh lý hợp đồng gói thầu 1 không đúng hãng sản xuất của hai mặt hàng trong hợp đồng đã ký.

Đối với Giám đốc Bệnh viện, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trưởng bộ phận và các cán bộ, viên chức có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên; đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tránh lặp lại trong quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục mua sắm sau này.

Tại huyện Hàm Tân, Trung tâm y tế huyện và các đơn vị có liên quan đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (Giám đốc Trung tâm y tế huyện chỉ ký tên và đóng dấu vào trang bìa của hồ sơ yêu cầu); nội dung hồ sơ yêu cầu không đầy đủ theo quy định; đánh giá hồ sơ đề xuất không đúng tiêu chuẩn đánh giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định; không có báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu theo quy định…

Ngoài ra, gói thầu mua sắm giường inox cho cơ sở cách ly tập trung tại Trường Trung học Phổ thông Hàm Tân, ngoài những thiếu sót như nêu trên, Đoàn Thanh tra còn phát hiện trung tâm y tế huyện thực hiện việc mượn giường trước để thành lập khu cách ly tập trung, sau đó làm hồ sơ chỉ định thầu và phê duyệt đơn vị cho mượn được trúng thầu.

[Long An: Nhiều vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế]

Qua đối chiếu tài liệu về giá đầu vào của đơn vị trúng thầu cho thấy giá bán của đơn vị trúng thầu chênh lệch ít so với giá đầu vào (tỷ lệ là 20,37%). Việc mượn và làm hồ sơ chỉ định thầu cho đơn vị mượn trước là việc xử lý tình huống trong trường hợp cấp bách nhưng không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu (trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm y tế huyện và Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện).

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; đồng thời chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc làm hồ sơ chỉ định thầu đơn vị cho mượn giường trúng thầu đối với gói thầu mua sắm giường inox cho cơ sở cách ly tập trung tại Trường Trung học Phổ thông Hàm Tân.

Tại huyện Tánh Linh, trong hai năm 2020 và 2021, Ủy ban Nhân dân huyện đã bố trí đầy đủ các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hơn 15 tỷ đồng. Huyện đã chi hơn 12,5 tỷ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Quá trình thực hiện, Trung tâm y tế huyện không tổ chức, thực hiện khảo sát giá mà nhận báo giá từ một nhà thầu trúng thầu (Công ty Trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị y tế Minh Hoàng) là không minh bạch, độc lập, khách quan trong xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bộ Tài chính. Trung tâm y tế huyện không trình và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện không thực hiện thẩm định giá gói thầu; không đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu; không thực hiện thương thảo hợp đồng.

Tại huyện Tuy Phong, trong hai năm 2020 và 2021, Ủy ban Nhân dân huyện đã bố trí các nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 22 tỷ đồng. Huyện cũng đã chi gần 20 tỷ đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị y tế.

Quá trình thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót như, Công ty Cổ phần Vaccine & Sinh phẩm Nam Hưng Việt trong cùng một ngày (20/8/2021) có hai bản báo giá khác nhau. Theo đó, báo giá được chọn là giá trúng thầu phát sinh trước thời điểm có ý kiến của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để làm cơ sở trình xin phê duyệt giá gói thầu là không đúng.

Kết luận thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế tại Bình Thuận ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: yhctbinhthuan.vn)

Tại huyện Hàm Thuận Nam, trong hai năm 2020, 2021, Ủy ban Nhân dân huyện đã bố trí gần 30 tỷ đồng và đã chi 13,3 tỷ đồng để sử dụng cho công tác phòng, chống dịch.

Nhìn chung, Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam chấp hành tương đối đầy đủ theo các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Trung tâm y tế huyện không trình và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện không thực hiện thẩm định giá gói thầu theo quy định.

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế của các đơn vị trên là khách quan, do tình hình dịch diễn biến phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

Nguyên nhân chủ quan là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm. Cùng với đó, những người được phân công nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm.

Từ cơ sở này, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc các Trung tâm y tế huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam và đề nghị Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuy Phong tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân về những tồn tại, hạn chế nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục