Khai mạc Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ 8

Cùng sự đổi mới toàn diện của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam cũng từng bước phát triển và góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Khai mạc Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ 8 ảnh 1Đại hội khai mạc tại Thủ đô Hà Nội sáng 12/10. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 12/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Người Công giáo Việt Nam Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo của các tôn giáo bạn cùng gần 400 đại biểu linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2018-2023.

Trước đó, vào chiều 11/10, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị.

Cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo

Phát biểu khai mạc, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2023-2028; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội sẽ thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hiệp thương Dân chủ cử ra Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam cũng từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

[Đồng bào Công giáo góp phần vào quá trình phát triển đất nước]

Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, qua đó thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Là tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn nỗ lực dấn thân thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “Đồng hành với dân tộc;” khẳng định vai trò là cầu nối phản ánh những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người Công giáo với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và làm "chất xúc tác" đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ 8 ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Với sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Bước tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nêu rõ, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực hiện tốt chương trình mục vụ hằng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Công giáo ngày càng được chăm lo, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được triển khai thực hiện, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc.

Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ngày càng có nhiều kết quả thiết thực. Đối tượng chính sách, hộ nghèo được Nhà nước và xã hội chăm lo tích cực với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau.”

An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị-xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển về mặt tổ chức, kịp thời bổ sung, kiện toàn các chức danh chủ chốt của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp khi bị thiếu, khuyết. Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đi vào nền nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Mối quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân ngày càng mật thiết trên tinh thần tôn trọng, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước, của dân tộc. Vị trí, vai trò của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục thông tin về Đại hội./.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ 8 ảnh 3Đoàn đại biểu Công giáo Thủ đô Hà Nội đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam đến chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục