Ngày 26/9, Diễn đàn Kinh tế Âu-Á lần thứ 5 đã khai mạc tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, với chủ đề “Đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy cùng phồn vinh.”

Hơn 1.000 đại biểu là chính khách, doanh nhân và giới chuyên gia, học giả kinh tế đến từ các nước thuộc khu vực Âu-Á đã tham dự diễn đàn.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu nhất trí cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, các nước Âu-Á liên quan duy nhất chỉ có tăng cường hợp tác mới có thể cùng nhau phát triển, cùng nhau thịnh vượng.

Hai khu vực vừa là láng giềng tốt, vừa là đối tác tốt hỗ trợ bổ sung ưu thế cho nhau, các nước cần tiếp tục nỗ lực xây dựng lòng tin về kinh tế, chính trị, chống chủ nghĩa khủng bố và mở rộng giao lưu nhân dân, tích cực đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực và phát triển phồn vinh.

Trong khuôn khổ diễn đàn năm nay sẽ tổ chức tổng cộng 152 hoạt động hội nghị khác nhau, trong đó trên cơ sở tiếp tục củng cố cơ chế đối thoại về năng lượng, tài chính và du lịch, sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác trên lĩnh vực phi tài nguyên và dân sinh.

Các lĩnh vực và nội dung các cuộc đối thoại sẽ dung hòa với một số yếu tố như điểm nóng khu vực, chiến lược quốc gia và ưu thế của thành phố Tây An./.