Sáng 24/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và giải quyết một số vấn đề quan trọng, cấp bách của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp đầu tiên nhằm kiện toàn bộ máy của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố theo luật định, góp phần tạo sự đồng thuận cao về ý chí, thành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong xây dựng và phát triển thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, với nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X tiếp tục phải củng cố tổ chức và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của thành phố; gắn liền với một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 song song phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhất trí và đánh giá cao những nội dung quan trọng trong Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố; đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra và kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư," rà soát những việc đã làm và tiếp tục làm về chính sách, thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thành phố ngày càng hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

[Cử tri TP.HCM với những lá phiếu trách nhiệm và niềm tin]

Thành phố phải quyết tâm đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị lắng nghe và kịp thời chỉnh sửa để phục vụ tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng với tầm nhìn, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Hội đồng Nhân dân thành phố cần phát huy kết quả tích cực của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn này với mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu suất lao động và năng lực cạnh tranh, tích cực thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Khai mac Ky hop thu nhat Hoi dong Nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 1Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp trao đổi bên lề hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội đồng Nhân dân làm tốt nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng, đề xuất bổ sung chính sách để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết 131 của Quốc hội, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những chủ trương, chính sách quan trọng khác của Trung ương nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, cần tập trung đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố theo hướng phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Trước hết là cụ thể hóa Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố phù hợp với quy mô, đặc điểm một đô thị đặc biệt; tiếp tục tăng cường mở rộng, nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố trong điều kiện không có Hội đồng Nhân dân cấp quận, phường.

Đặc biệt, quan tâm giám sát xây dựng thể chế trong xây dựng chính quyền đô thị và giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tiếp xúc chuyên đề, mở rộng có trọng tâm, trọng điểm để nhiều cử tri tham gia tiếp xúc; nghiên cứu việc thường xuyên tổ chức diễn đàn đối thoại cử tri để cử tri các giới, các thành phần tham gia bàn bạc, xây dựng và phát triển thành phố…

Trong hai ngày diễn ra Kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X sẽ nghe Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận tư cách đại biểu; bầu nhân sự của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X; bầu nhân sự của Ủy an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố và Tòa án Nhân dân 16 quận; thông qua dự thảo Nghị quyết về tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X…

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X cũng sẽ nghe Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X; thảo luận, thông qua Nghị quyết giải quyết một số vấn đề kinh tế-xã hội của Thành phố./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)