Khánh Hòa tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc tiếp nhận hồ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 từ nay và kết thúc vào 17 giờ ngày 14/3/2021.
Khánh Hòa tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: ktv.org.vn)

Theo Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhiệm vụ đặt ra cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh là phải vừa thực hiện tốt việc chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh được phân bổ người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử từ ngày 24/2 đến ngày 11/3.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 từ nay và kết thúc vào 17 giờ ngày 14/3/2021, kể cả trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật (13 và 14/3).

Mẫu hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin của Sở Nội vụ Khánh Hòa (snv.khanhhoa.gov.vn). 

[Các điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp]

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Khánh Hòa đã thỏa thuận giới thiệu số lượng 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 người được Trung ương giới thiệu về và 10 người cư trú, làm việc tại địa phương được giới thiệu ứng cử; thỏa thuận số lượng 101 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 98 người được giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử. 

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, địa phương này có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số đại biểu được bầu là 7 đại biểu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số đại biểu được bầu là 53 đại biểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục