Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Chiều 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam - dự án trọng điểm của ngành dầu khí.
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Cụm cảng – Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.(Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 6Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 7Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 8Cụm cảng – Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 9Cụm cảng của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Ảnh: TTXVN)
Khánh thành Cụm cảng-Bồn bể chuyên dụng của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam ảnh 10Bồn bể chuyên dụng của dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.(Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục