Khởi động cuộc bình chọn báo cáo thường niên 2014

Với chủ đề “Quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững," Ban tổ chức kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chú trọng hơn đến các vấn đề quản trị công ty.

Ngày 9/1, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Báo Đầu tư Chứng khoán đã chính thức phát động Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2014.

Đối tượng bình chọn năm nay là tất cả các báo cáo thường niên của các doanh nghiệp ở cả hai Sở giao dich chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng giám đốc HOSE, nhận định qua sáu năm thực hiện, cuộc bình chọn báo cáo thường niên ngày càng được các doanh nghiệp niêm yết quan tâm, mặt bằng chung về chất lượng báo cáo ngày càng đồng đều.

Với chủ đề xuyên suốt là “Quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững," Ban tổ chức kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chú trọng hơn đến các vấn đề quản trị công ty, để có thể xây dựng nền tảng vững chắc đối phó với các biến động, tăng cường phát triển ổn định và bền vững.

Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo Đầu tư, cho biết cuộc bình chọn năm nay khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa chất lượng công bố thông tin về quản trị. Bên cạnh đó, cuộc thi tiếp tục duy trì những đánh giá cơ bản là chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Ông Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty Dragon Capital (DC) - đơn vị tài trợ cho Cuộc bình chọn trong sáu năm qua, cho rằng năm nay, việc giới thiệu giải thưởng quản trị công ty tốt sẽ là một điểm nhấn nối tiếp quan trọng. Phát triển bền vững không thể tách rời công tác quản trị doanh nghiệp tốt, có như vậy sự tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, vào quy trình và chiến lược kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp mới thực sự hoàn chỉnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục