Nuốt gần 1kg kim loại Chuyện lạ

Nuốt gần 1kg kim loại

Các bác sĩ đã lấy ra từ dạ dày của anh Alvarado 900g kim loại gồm đinh, xu và mảnh vụn kim loại cũng như các loại dao nhỏ.