Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng lễ viếng để bảo dưỡng, tu bổ

Từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 11/8/2021, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2021.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã đưa ra thông báo từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 11/8/2021, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2021./.

(Vnews/Vietnam+)