Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác và các Anh hùng liệt sỹ

Sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ.
(TTXVN/Vietnam+)