Mặc dù gặp khó khăn về tài chính, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào diễn biến theo hướng không có lợi cho sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ không ổn định, nhưng doanh thu của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai quý 1 năm nay vẫn đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ.

Tăng mạnh nhất là luyện đồng, tuyển quặng Apatit, sản xuất photpho vàng và phân lân cùng một số dịch vụ khác. Quý 2 năm nay, dự kiến đạt giá trị doanh thu trên 2.000 tỷ đồng.

Theo ông Thái Bình Nguyên, Trưởng Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp Lào Cai, hiện Lào Cai có 128 dự án đăng ký đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, với tổng vốn trên 15.730 tỷ đồng. Đã có 112 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trong đó, Cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải với 57 dự án, Khu Công nghiệp Đông Phố Mới 35 dự án, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng 20 dự án. Hiện đã có 52 dự án đi vào hoạt động ổn định, 37 dự án đang triển khai xây dựng, 23 dự án chuẩn bị triển khai.

Để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Lào Cai đã ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời quy hoạch bổ sung Khu Công nghiệp Tân An-Tân Thượng, huyện Văn Bàn; khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai và đề nghị Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015./.