Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 5.878 tỷ đồng trong quý 1

Thu nhập lãi thuần của quý 1 của Vietcombank đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ; hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 928 tỷ đồng, tăng 50,9%.
Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 5.878 tỷ đồng trong quý 1 ảnh 1Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, lợi nhuận thuần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đạt 7.384 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 5.878 tỷ đồng, tăng 35%.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Vietcombank đạt 1,07 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 683.021 tỷ đồng, tăng 6,5%, trong đó, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,03%.

[Vietcombank: Khẳng định vị thế dẫn đầu, vững vàng để hội nhập]

Thu nhập lãi thuần của quý 1 đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 928 tỷ đồng, tăng 50,9%. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

Tính chung lại, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt 11.767 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro chỉ tăng nhẹ 7,8% và 0,5% lên mức 4.384 tỷ đồng và 1.506 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vietcombank đến hết ngày 31/3 ở mức 72.991 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 838.277 tỷ đồng, tăng 4,5%./.

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 5.878 tỷ đồng trong quý 1 ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục