Chiều 6/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức họp báo giới thiệu “Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long 2013."

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh,, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì họp báo.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long 2013 (MDEC-Vĩnh Long 2013) sẽ diễn ra từ 21-24/11 tại Vĩnh Long với chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh."

Diễn dàn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng sinh học, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua MDEC-Vĩnh Long 2013 để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường hợp tác kinh tế, xây dựng các chương trình hợp tác nội vùng, giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng, miền trong cả nước và hợp tác quốc tế.

Qua diễn đàn, đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi công cộng, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn. Diễn đàn tập hợp những sáng kiến để đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp thích hợp để khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của vùng theo hướng phát triển kinh tế xanh.

Trong khuôn khổ MDEC-Vĩnh Long 2013, Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được tổ chức với các hoạt động: Hội nghị xúc tiến đầu tư; họp trao đổi song phương giữa ngoại giao đoàn và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Triển lãm-Hội chợ “Tuần lễ môi trường xanh- công nghệ xanh, phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình an sinh xã hội gắn với khai mạc MDEC-Vĩnh Long 2013.

Tại MDEC-Vĩnh Long 2013, Hội thảo liên kết quy hoạch phát triển các đô thị bền vững về môi trường, Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Hội nghị G13+1), Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC-Vĩnh Long 2013, sẽ được tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp báo, thay mặt Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Chỉ đạo Diễn đàn kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò chiến lược về kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, là vùng có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế, xã hội nói chung, đặc biệt là các nông sản có thế mạnh, lương thực, thủy hải sản, trái cây, đóng góp vào sự phát triển kinh tế cả nước rất lớn.

Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của vùng chưa được khai thác hiệu quả. Mặc dù là vựa lúa, vựa thủy sản của cả nước nhưng người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long chưa giầu, một bộ phận vẫn còn nghèo.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long là sự kiện được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hàng năm nhằm tập hợp các sáng kiến, cơ chế, chính sách để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét; tăng cường tính liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các bộ, ngành Trung ương, các vùng miền trong cả nước, các tổ chức quốc tế, phát huy tiềm năng, thúc đẩy kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các bộ, ngành đã tích cực tham gia Diễn đàn.

Quá trình chuẩn bị Diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư đã nhận được sự hưởng ứng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các bộ, ngành ở các cấp độ khác nhau như cam kết về đầu tư, thông qua chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu, cam kết tài trợ, hỗ trợ cho an sinh xã hội vùng, cam kết hỗ trợ cho sự kiện này.

Để đạt được kết quả thiết thực, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tiểu ban phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết; cập nhật các đề nghị của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn.

Phó Thủ tướng gợi mở một số nội dung cần quan tâm khi tổ chức các hội thảo về mô hình sản xuất và quản lý mới trong nông nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đây là vấn đề hết sức cấp bách đối với nền kinh tế nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng.

Qua hội nghị, hội thảo sẽ có các kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách với Chính phủ và hiện thực hóa bằng những quyết định của Thủ tướng; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh tài trợ cho an sinh xã hội, cam kết đầu tư, tích cực triển khai để các cam kết đầu tư, tài trợ thành hiện thực.

Các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền về tiềm năng lợi thế của vùng để đẩy mạnh thu hút đầu tư và tuyên truyền cho sự kiện này để tổ chức thành công Diễn đàn./.