Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang (thứ 6 từ phải) đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang (thứ 6 từ phải) đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chiều 10/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Chung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý tại Quyết định số 1332-QĐNS/TW ngày 28/6/2024 và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10370-CV/VPTW ngày 28/6/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, đề án gồm: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024.

Các đại biểu cũng nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh phân bổ ngân sách cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục