Mời ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngành, liên ngành

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị các đơn vị giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín, có chuyên môn khoa học cao tham gia Hội đồng Giáo sư Nhà nước, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Hôm nay, 17/4, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có các công văn số 43, 44, 45 gửi các giáo sư, phó giáo sư, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2023, các trường đại học, về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 và hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024.

Theo đó, để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị các đơn vị giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào uỷ viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 đồng thời là chủ tịch các hội đồng ngành, liên ngành và thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024.

Với các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, theo các văn bản quy định hiện hành, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 tổ chức họp, lấy phiếu tín nhiệm của các thành viên hội đồng đề cử ứng viên.

Với các giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị giới thiệu thông qua Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến tại địa chỉ http://hdgsnn.gov.vb/gtuv/. Hệ thống quy định mỗi giáo sư, phó giáo sư chỉ được giới thiệu một lần cho mỗi hội đồng giáo sư ngành, liên ngành phù hợp với số lượng ứng viên tối đa 15 người và không quá 3 người trong cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia cùng một hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Với các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học, mỗi đơn vị được giới thiệu tối đa ba ứng viên cho một hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Danh sách ứng viên được giới thiệu gửi về Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước ngày 15/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục