'MTTQ can la cau noi giua nhan dan voi cap uy, chinh quyen co so' hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba (Khóa IX) theo hình thức trực tuyến. 

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thường trực tỉnh, thành ủy cùng hơn 1.500 đại biểu tại các điểm cầu của Mặt trận trong cả nước. 

Khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao Thường trực các tỉnh, thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai kịp thời, bài bản, sáng tạo các hoạt động của Mặt trận để đạt được những kết quả cụ thể, rõ ràng hơn trong năm 2020. 

Thông tin về kết quả Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư (khóa IX) tổ chức ngày 21/12 với nhiều ý kiến đóng góp quý báu, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị đã hiệp thương, thống nhất trình xin ý kiến một số nội dung về công tác nhân sự. Đồng chí mong muốn các đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, thiết thực đối với các báo cáo chuyên đề.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khái quát tình hình, kết quả đạt được của đất nước trong năm 2020, đồng thời khẳng định trong những thành công đó có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Cụ thể là việc chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là các dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2020), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư trong cả nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ: "Năm 2020, Mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành tích của công tác Mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu 'dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh'."

[Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng]

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định sự ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong năm 2020; nhấn mạnh thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường và năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Theo ông Trần Quốc Vượng, bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị: “Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu…, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh.”

Mặt trận Tổ quốc cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc phải thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử thực hiện đúng quy định Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, người yếu thế trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước...

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân, là cầu nối bền chặt giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy cao nhất vị thế, uy tín, kinh nghiệm của các nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tham gia góp ý, vận động nhân dân xây dựng, bảo vệ quê hương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách đối với công tác Mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 và các báo cáo chuyên đề./.

'MTTQ can la cau noi giua nhan dan voi cap uy, chinh quyen co so' hinh anh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)