Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới

Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.
(TTXVN/Vietnam+)