Năm 2023, TP Hồ Chí Minh dự toán thu ngân sách gần 470.000 tỷ đồng

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so năm 2021.
Năm 2023, TP Hồ Chí Minh dự toán thu ngân sách gần 470.000 tỷ đồng ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách thành phố năm 2023.

Trong năm 2023, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh là 469.682 tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán năm 2022 và tăng 2,6% so với ước thực hiện năm 2022.

Trong số đó, thu nội địa là 307.575 tỷ đồng, tăng 18,49% so với dự toán và tăng 4,44% so với ước thực hiện năm 2022; thu dầu thô là 16.000 tỷ đồng, tăng 52,38% so với dự toán 2022 và giảm 36% so với ước thực hiện năm 2022; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 145.800 tỷ đồng, tăng 25,15% so với dự toán và tăng 5,65% so với ước thực hiện năm 2022; thu viện trợ 307 tỷ đồng.

Dự toán này được xây dựng dựa trên dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính. Trong năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so năm 2021.

[TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 từ 7,5-8%]

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đặt dự toán thu ngân sách địa phương là 117.027 tỷ đồng, tăng 30,41% so với dự toán năm 2022.

Về dự toán chi ngân sách địa phương, năm 2023 tổng chi ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh là 126.343 tỷ đồng. Trong số đó, chi đầu tư phát triển 46.000 tỷ đồng, chi thường xuyên 60.100 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 1.159 tỷ đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục đích là 15.606 tỷ đồng. Bổ sung 11 tỷ đồng vào quỹ dự phòng tài chính, 3.400 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách.

Với dự toán thu chi như trên, Thành phố Hồ Chí Minh bội chi ngân sách địa phương là 9.316 tỷ đồng trong năm 2023.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua tờ trình về kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2023. Để bù đắp việc bội chi ngân sách trên, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vay 9.934 tỷ đồng trong năm sau; trong đó vay 9.316 tỷ đồng để bù đắp bội chi và vay để trợ nợ gốc gần 619 tỷ đồng.

Dự kiến, thành phố sẽ vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại 7.132 tỷ đồng và vay trong nước 2.803 tỷ đồng; trong đó, nguồn vay trong nước sẽ từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm cũng thông qua Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tỷ lệ điều tiết ngân sách nhà nước để lại cho Thành phố Hồ Chí Minh là 21%.

Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao ủy ban nhân dân thành phố một số nội dung cụ thể như chỉ đạo các sở ngành chức năng, ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương.

Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp quy định pháp lý về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có thay đổi; chính sách có liên quan đến thay đổi tác động lớn đến nguồn thu, chi ngân sách thành phố thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục