Ngày 16/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) nhằm tạo cơ sở thúc đẩy sự phát triển của HASTC, DATC và thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
 
Theo thỏa thuận, DATC và HASTC sẽ tăng cường hợp tác trong việc bán đấu giá cổ phần, niêm yết trái phiếu, niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu của các đơn vị thành viên của DATC tại HASTC.
 
Bên cạnh đó, HASTC sẽ hướng dẫn các đơn vị thành viên của DATC thực hiện các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, và ngược lại DATC sẽ trợ giúp về chuyên môn trong những trường hợp HASTC cần tham khảo ý kiến của DATC. Hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin và trợ giúp nhau về các lĩnh vực chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm.
 
Các đơn vị thành viên của DATC hiện là các doanh nghiệp đã và đang được DATC tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ. Từ những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, mất hết vốn chủ sở hữu nhà nước, không đủ điều kiện cổ phần hóa, các doanh nghiệp này đã được DATC tái cơ cấu, chuyển đổi thành các công ty cổ phần.
 
Từ năm 2007 đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được DATC tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu, trong đó 9 doanh nghiệp đã đủ điều kiện để niêm yết với số vốn điều lệ từ 30-50 tỷ đồng. Hiện nay, hơn 50 doanh nghiệp khác đang được DATC triển khai thực hiện tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ.
 
Thỏa thuận này sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình niêm yết-đăng ký giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp được DATC tái cơ cấu, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn hàng có chất lượng cho sàn giao dịch chứng khoán trong thời gian tới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)