Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước

Thời gian tới, hoạt động đối ngoại nhân dân của đất nước và TP.HC M sẽ tăng mạnh về số lượng; phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức, tác động ngày càng lớn đến các mặt của đời sống xã hội.
Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước ảnh 1Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 5/1, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức với chủ đề “Hòa bình-Hữu nghị-Đoàn kết-Hợp tác-Phát triển.”

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 54 thành viên.

Ông Đỗ Việt Hà được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

[Khai mạc Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022]

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, biểu dương những kết quả quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên đã góp phần vào sự phát triển công tác đối ngoại của thành phố trong thời gian qua, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, nâng cao vị thế, củng cố, mở rộng mối quan hệ hữu nghị của thành phố với nhân dân các nước.

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại nhân dân của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh về số lượng; phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức, tác động ngày càng lớn đến các mặt của đời sống xã hội và lợi ích quốc gia.

Do đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, tận dụng tối đa nguồn lực của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; quan tâm vận động thu hút các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà báo, văn nghệ sỹ, đồng bào các tôn giáo, các tổ chức từ thiện, người dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố...

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước ảnh 2Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ghi nhận Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, đối ngoại nhân dân có vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng xã hội tích cực và thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, góp phần cùng các binh chủng đối ngoại đảm nhiệm tốt vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Bà Nguyễn Phương Nga đề nghị thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, chủ động tham mưu cho Thành ủy nâng cao hơn nữa nhận thức các cấp, các ngành, nhân dân thành phố về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân; sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ, gắn kết chặt chẽ các hoạt động đối ngoại nhân dân với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, du lịch, nhằm huy động được nguồn lực phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển thành phố.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước ảnh 3Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đồng thời, Liên hiệp cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên cơ sở Chương trình quốc gia Chính phủ đã ban hành, tích cực đổi mới phương thức vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực này phục vụ cho mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố...

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) lần thứ IV nhất trí với phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2023-2028 là mở rộng, tăng cường và phát triển theo chiều sâu các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển với các tổ chức và nhân dân các nước, góp phần làm cho bạn bè quốc tế thêm hiểu biết, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp của nhân dân ta, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển của thành phố và đất nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới, Đại hội nhất trí sẽ chủ động xúc tiến quan hệ với các tổ chức hữu nghị nhân dân các nước, tiếp tục củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu với các đối tác hiện có; xây dựng quan hệ với các đối tác mới phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ hòa bình của thành phố; tiếp tục phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các tổ chức nhân dân các nước có quan hệ đặc biệt, các nước láng giềng cả về chiều rộng và chiều sâu, cả về quan hệ hữu nghị và quan hệ kinh tế, văn hóa, giáo dục; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí trên địa bàn thành phố...

Giai đoạn 2016-2022, Liên hiệp và các tổ chức thành viên phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, các cơ quan ngoại giao nước ngoài trên địa bàn tổ chức tốt các sự kiện chính trị-đối ngoại, các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch, từ thiện, xã hội, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Hằng năm, Liên hiệp cùng với các tổ chức thành viên tổ chức 60-80 hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị, góp phần thực hiện những định hướng đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Năm năm qua, Liên hiệp đã triển khai hiệu quả các hoạt động trong công tác phi chính phủ nước ngoài với giá trị cam kết viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt khoảng 269 triệu USD (giải ngân đạt 166,7 triệu USD), tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, an sinh xã hội.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục