[News Game] Nếu tìm được kho báu thì có phải giao nộp cho Nhà nước hay không?

Gần đây, một người dân đã nộp đơn xin được khai thác "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty. Từ đó, nhiều độc giả đặt câu hỏi, nếu đào được cổ vật/kho báu thì có phải nộp lại cho Nhà nước hay không?

Gần đây, một người dân đã nộp đơn lên UBND tỉnh Bình Thuận xin được khai thác "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty. Từ đó, nhiều độc giả đã đặt câu hỏi, nếu người dân đào được cổ vật/kho báu thì có phải khai báo hay nộp lại cho Nhà nước hay không?
Gần đây, một người dân đã nộp đơn lên UBND tỉnh Bình Thuận xin được khai thác "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty. Từ đó, nhiều độc giả đã đặt câu hỏi, nếu người dân đào được cổ vật/kho báu thì có phải khai báo hay nộp lại cho Nhà nước hay không?
Khi người dân đào được cổ vật rồi giao nộp cho Nhà nước thì có được khen thưởng hay không?
Khi người dân đào được cổ vật rồi giao nộp cho Nhà nước thì có được khen thưởng hay không?
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục