Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế địa phương báo cáo kết quả rà soát và thanh kiểm tra các doanh nghiệp các hoạt động khai thác cát, sỏi.

[Khởi tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh]

Theo văn bản số 2290/TCT-TTr gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị báo cáo ngay số lượng các doanh nghiệp có hoạt động khai thác cát, sỏi đã có trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các địa phương “thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác cát sỏi nêu trên và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp khai thác cát sỏi trong kế hoạch và kế hoạch bổ sung đột xuất theo chỉ đạo.”

“Các cục thuế nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh việc thực hiện chỉ đạo và báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thuế,” văn bản gửi các địa phương của Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Lãnh đạo ngành thuế cũng đề nghị các nơi báo cáo tiến độ trước ngày mùng hai hàng tháng đến khi kết thúc việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nêu trên.

Đây là văn bản thứ hai của Tổng cục Thuế gửi các địa phương về vấn đề này. Trước đó, trong văn bản ngày 19/4, lãnh đạo ngành thuế đã đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cương quản lý thuế với loại hình kinh doanh khai thác cát, sỏi.

Cụ thể hơn, văn bản trên yêu cầu các địa phương rà soát về sản lượng và việc kê khai, nộp các loại thuế có liên quan, trường hợp có rủi ro, các cục thuế cần bổ sung và kế hoạch và thực hiện thanh kiểm tra./.