''Người làm dân vận phải gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân''

Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu nhiệm kỳ 2020-2025, công tác vận động quần chúng phải không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, sáng tạo “có trọng tâm, có trọng điểm.”
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ có 11 chi bộ, đầu nhiệm kỳ có 93 đảng viên, hiện nay còn 73 đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan đã quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra.

Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận.

Nổi bật là việc tham mưu thực hiện hoàn thành 21 đề án quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng.

Trong công tác xây dựng Đảng, đáng chú ý là việc Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo được quan tâm triển khai và chuyển biến rõ nét; vai trò cấp ủy trong công tác cán bộ được thể hiện rõ hơn; vai trò, ý thức tự soi, tự sửa của đảng viên được nâng cao.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập, thực hiện trách nhiệm nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng, đạo đức, lối sống, tích cực đổi mới phương pháp tác phong công tác, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm cũng như chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương đưa ra 5 bài học kinh nghiệm.

''Người làm dân vận phải gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân'' ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong đó, đáng chú ý là bài học về việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ trọng yếu, công tác cán bộ là khâu then chốt, công tác chính trị, tư tưởng là yếu tố rất quan trọng; bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, phù hợp với nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Ban, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo cấp vụ và cấp ủy, chi bộ.

[Hội nghị triển khai văn bản mới về dân vận ở miền núi phía bắc]

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới, tích cực, chủ động, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ đặt chỉ tiêu 100% chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ này.

Toàn bộ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hằng năm, toàn bộ các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 20% chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tất cả đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ cơ quan và lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

''Người làm dân vận phải gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân'' ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Nhiệm vụ chính trị của Ban chính là điều mấu chốt, là trọng tâm để toàn cơ quan, tất cả cán bộ, đảng viên cùng nhau nỗ lực, xem đó là yêu cầu cao nhất, đánh giá sự phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức, nhân viên, của mỗi chi bộ đối với hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Cao hơn, đó là trách nhiệm của Ban Dân vận Trung ương đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đối với nhân dân,” bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trân trọng sự đóng góp của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương trong nhiệm kỳ qua, bà Trương Thị Mai mong rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục có sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa Cơ quan Ban Dân vận Trung ương với Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đáp ứng yêu cầu của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, xứng đáng là ban tham mưu trí lực của Đảng về công tác vận động quần chúng, góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và đối ngoại, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhắc đến những thách thức mới đối với công tác dân vận khi đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, sự phân hóa giàu nghèo đang có xu hướng gia tăng, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, bà Trương Thị Mai đề nghị, người làm dân vận phải biết suy nghĩ, trăn trở trước tình hình đó; phải gần dân, hiểu dân, nuôi dưỡng tình cảm, có lương tâm, trách nhiệm đối với nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia vào công việc được giao; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; khắc phục những khó khăn; tiếp tục rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Bà Trương Thị Mai yêu cầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khoá mới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu với Đảng trong công tác vận động quần chúng, nhân dân.

Qua đó góp phần vào quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, mục tiêu là hướng đến cuộc sống của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, công tác vận động quần chúng cũng phải không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, sáng tạo “có trọng tâm, có trọng điểm.”

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 13 đồng chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục