Từ thực tế công tác tại các ngành, địa phương, dự Đại hội XI của Đảng, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực đóng góp cho Đại hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết trong chiến lược 5 năm tới, một trong 3 khâu đột phá là hoàn thiện thể chế.

Theo ông Thiện, trong hoàn thiện về thể chế thì hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều hành đất nước là hết sức quan trọng.

Đại biểu Nguyễn Văn Thiện hy vọng trong nhiệm kỳ tới cùng với việc hoàn thiện thể chế, sẽ xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật của Việt Nam để tổ chức thực hiện tốt hơn. Trong thực tế, hệ thống pháp luật cũng như các văn bản dưới luật đã ban hành cơ bản là tốt, tạo ra môi trường thông thoáng, nhất là trên lĩnh vực kêu gọi đầu tư và lĩnh vực đất đai…

Đại biểu Nguyễn Văn Thiện cũng cho rằng chính sách hiện nay chưa mạnh mẽ và thậm chí cũng chưa đồng bộ. Ông Thiện đề nghị tới đây, cần có những chính sách mạnh mẽ hơn trong vấn đề thu hút đầu tư, đặc biệt đối với miền Trung là nơi rất khó khăn nên chính sách thu hút đầu tư cần cụ thể hóa cho từng vùng, từng miền. Những nơi nào khó khăn thì nên có sự hỗ trợ như hỗ trợ về hạ tầng để đầu tư các cơ sở công nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.

Là đại biểu đã dự 2 kỳ Đại hội Đảng, Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết, trong xây dựng và phát triển kinh tế phải hết sức quan tâm đến vấn đề quốc phòng, xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân nhấn mạnh, đây là vấn đề sống còn của đất nước. Đi đôi với quan tâm nâng cao chất lượng quốc phòng, cần phải kiên quyết chống tiêu cực, đặc biệt là chống tệ tham nhũng, quan liêu.

Về vấn đề xây dựng Đảng, khẳng định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân cho rằng, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở năng lực lãnh đạo có thể ngang tầm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của giai đoạn cách mạng mới nhưng sức chiến đấu đang là khâu yếu. Nhiều vụ việc nảy sinh trong nội bộ nhưng hầu như chưa tổ chức Đảng nào phát hiện ra, đấu tranh ngăn chặn.

Quan tâm tới đội ngũ cán bộ, Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân cho biết qua Đại hội Đảng các cấp, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thường chưa đạt tỷ lệ đề ra, rất mong từ lãnh đạo cao nhất cho đến các vị trí khác phải trẻ hóa, phải có tính đột phá. Vấn đề là chọn người tài, có năng lực, có tâm huyết vì Đảng, vì dân, để phục vụ cách mạng.

Đề cập tới thực hiện mục tiêu Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đại biểu Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề xuất, quy hoạch sử dụng biển và hải đảo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phải đi trước một bước với cách tiếp cận tổng hợp, liên ngành; quy hoạch sử dụng và quản lý không gian biển, vùng ven biển trong sức chống chịu của các hệ sinh thái và áp dụng bộ chỉ số theo quy chuẩn.

Ông Thành cho rằng trong quy hoạch tổng thể cần lựa chọn những ngành có hiệu quả kinh tế-xã hội cao và ít tác động đến môi trường; tính toán từ đầu việc giải bài toán tổng thể để tránh làm nẩy sinh mâu thuẫn lợi ích trong phát triển; cần có một chiến lược toàn diện về tài nguyên và môi trường biển làm nền tảng cho phát triển kinh tế biển bền vững.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thành, cần đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu, xác lập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về tài nguyên và môi trường biển để cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch và hoạch định chính sách, pháp luật quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo; hình thành một hệ thống các sản phẩm chủ lực có tầm chiến lược, có sức cạnh tranh cao trong các ngành và lĩnh vực có lợi thế so sánh, đồng thời phát triển kinh tế đối ngoại, tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Văn Thành đề xuất cần thay đổi chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng lấy vùng ven biển làm trục phát triển, lấy hành lang vận tải ven biển làm hướng chính, giảm vận tải trên bộ; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, mang đặc trưng của thành phố cảng biển, đạt tiêu chuẩn của thành phố hiện đại. Cần xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể về thu hút, đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, trong đó cần tập trung đầu tư cho đào tạo các ngành kinh tế biển trọng tâm, mũi nhọn.

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành đồng bộ hệ thống chính sách nhằm tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Đồng tình với quan điểm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhưng trong đó có một số lực lượng cần sớm hiện đại, coi trọng xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đại biểu Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn cho rằng, với sự chỉ đạo đồng bộ của các bộ, ngành, Đảng, Nhà nước cần coi trọng đúng mức việc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng để bảo đảm từng bước trang bị cho lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cùng với việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nên xem xét sửa đổi, bổ sung, có chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ lâu dài trong quân đội.

Về phát triển kinh tế, đại biểu Hà Văn Hùng, Bí thư tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đề nghị đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, mỗi tỉnh phải có ít nhất một vài khu kinh tế trọng điểm, khu kinh tế mở và thực sự phát triển mạnh mẽ để làm đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế của cả tỉnh.

Lấy dẫn chứng Hà Tĩnh có khu kinh tế Vũng Áng, đại biểu cho rằng cần đầu tư mạnh để có những chính sách đặc biệt, kéo khu kinh tế Vũng Áng phát triển, từ đó dẫn dắt các ngành, nghề khác cùng phát triển.

Đại biểu Hà Văn Hùng cho rằng, cần quan tâm xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân. Cần hướng đến phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - nơi thu hút lớn lực lượng lao động là thanh niên./.