Những hình ảnh đáng nhớ của đồng chí Lê Quang Đạo

Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tấm gương tiêu biểu của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực.
(TTXVN/Vietnam+)