Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ sáng nay, ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 1Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 2Đại diện gia đình dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 3Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 4Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 5Gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 6Một nữ đại biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 7Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 8Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 9Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 10Chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lên linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 11Chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lên linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 12Người dân Thủ đô tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục